( Goede) Bereikbaarheid van ons kantoor

Bij Van Musscher en Sonneveld Makelaars heeft het welzijn van onze opdrachtgevers, medewerkers en naasten de hoogste prioriteit. Tegelijkertijd streven wij ernaar om onze service op het niveau te houden dat u als opdrachtgevers en relaties van ons gewend bent.

Welke maatregelen hebben wij getroffen?

Bezichtigingen
In onderling overleg hebben wij besloten om, vooralsnog, wel door te gaan met bezichtigingen, dit uiteraard in overleg met u ! Wij zullen ruimschoots van te voren met u contact opnemen indien wij een aanvraag van een bezichtiging ontvangen. Jan of ondergetekende zullen de bezichtigingen passief begeleiden en gepaste afstand houden van elkaar. Deze bezichtigingen zullen met maximaal 2 kijkers plaats vinden en wij zullen de kijkers verzoeken om tijdens de bezichtiging niets aan te raken. Daarnaast zouden wij u willen vragen om alle deuren van de verschillende vertrekken open te zetten zodat kijkers en wij zo min mogelijk aan deurklinken hoeven te komen. Tevens zouden wij u willen adviseren om bij de bezichtig zelf niet thuis te zijn. Uiteraard zullen wij u na afloop van de bezichtiging gelijk laten weten wat de reactie van de kandidaten is.

Wij attenderen zowel verkopers als kijkers erop dat een bezichtiging bij klachten of ziekteverschijnselen niet door kan gaan. Ook vragen wij beide partijen nadrukkelijk om hier transparant en proactief mee om te gaan.

Nieuw te koop komende panden
De voorbereidingen voor het aanmelden van deze panden gaan vooralsnog door. Wij zullen voor u achter de schermen alles klaar maken, zodat op een door u gewenst moment uw woning of appartement kan worden aangemeld binnen alle systemen. Jan en ondergetekende zullen de komende dagen met u overleggen om samen te bekijken op welk moment het verstandig zou zijn om uw woning aan te melden.

Geplande overdrachten van woningen/ appartementen.
Tot op heden hebben wij nog geen berichten van notariskantoren ontvangen dat deze zouden worden uitgesteld. Ook hier zullen wij gewoon de verdere afwikkeling voor u begeleiden, echter wel weer op dusdanige manier dat persoonlijk contact zo veel mogelijk zal worden beperkt en/of vermeden.

Waarde bepalingen en taxaties.
Deze zullen wij in overleg met u zo goed mogelijk proberen te blijven uitvoeren, echter wel beperkt en waar mogelijk telefonisch. Let wel ! mede vanwege het feit dat het NWWI grotendeels gesloten is, duren taxaties aanzienlijk langer dan normaal. Hierdoor bestaat de kans dat voorwaarden met betrekking tot het verkrijgen van een passende financiering ook langer duren.

Opening van ons kantoor
Wij verzoeken u om tijdelijk even niet spontaan binnen te lopen bij ons kantoor. In onderling overleg hebben wij besloten om met een beperkte bezetting te werken, maar uiteraard zijn wij tijdens kantooruren gewoon telefonisch of per mail goed bereikbaar.

Mocht u aan de hand van deze informatie nog vragen hebben, dan zijn wij u graag telefonisch van dienst.
Deze maatregelen gelden vooralsnog tot 6 april. Op het moment dat hierin iets verandert, zullen wij dit u zo snel mogelijk laten weten.

Bedankt voor uw begrip en medewerking!

Met vriendelijke groet,

Coen Sonneveld

Terug